Hlavní architekt:

Petr Franta

hlavní architekt projektů, autorizovaný architekt, ČKA,SKA

Architektonická kancelář:

Zahrnuje řadu architetků včetně technické podpory a sekretářky

Stavební profese:

profese TZB a statici jsou najímáni dle potřeb konkrétní zakázky, spolupracují s námi, ale nesedí s námi pod jednou střechou.

Podle potřeby projektu máme možnost najmout další architekty.

Při zpracování dokumentace pro Letiště Praha-Ruzyně nás ve vrcholné práci bylo 35.

Projekt Na Příkopě 13 v období produkce - 25.

Oba projekty byly předány v angličtině, v případě projektu Letiště Praha-Ruzyně byla angličtina oficiálním jazykem projektu.

Jsme schopni pracovat ve spolupráci se zahraničními architektonickými kancelářemi - v U.S.A., Velké Británii a Kanadě.

Jsme silní ve všech fázích přípravy a realizace projektu:

Fáze 1 - koncept

Fáze 2 - studie

Fáze 3 - design interiéru

Fáze 4 - vývoj designu

* Fáze 5 - stavební dokumentace

* Fáze 6 - stavební dozor/správa

* dle potřeb klienta - jednání mezi přidruženými architekty - podle vstupních informací klienta, rozsahu projektu atd. pojištění a závazky