Přednáška na 2. Mezinárodní membránové konferenci

Fs ČVUT, Praha

V pátek 25. 11. pak proběhla na Stavební fakultě ČVUT v Dejvicích druhá část konference se zaměřením na dynamickou sportovní architekturu s membránami a foliemi. Miloš Kopřiva, odborný garant konference na ČVUT FSv, říká: "Ohromný úspěch mělo vystoupení architekta Martina Rajniše a jeho kolegů Leoše Války a Zbyňka Šrůtka. Vzducholoď Gulliver je prostě mimořádný počin, který obohatil galerii Dox. Také architekt Petr Franta, který představil detaily opláštění budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze Dejvicích nadchl studenty a návštěvníky. Všichni zahraniční účastníci konference v čele s nestorem membránových konstrukcí Jurgenem Hennickem si zasloužili potlesk od studentů za neformální způsob svého vystoupení. Tuto část konference významně podpořila účast studentů a doktorandů Studia membránové architektury při FSv ČVUT, kteří v podstatě celý druhý den konference připravili. Na druhém dnu konference byl přítomen proděkan FSv ČVUT prof. Jiří Máca, zahajovala jí zástupkyně Vedoucího katedry Architektury a stavitelství doc. ing. arch. Zuzana Pešková. Mezi diváky byli takové osobnosti jako prof. Šlapeta, prof. Pavlík, Vlado Milunič a další".

ODKAZY

Odkaz na pozvánku

Odkaz na přednášku

Tisková zpráva