Přednáška na McGill University v Montrealu

Montreal, Kanada

Campus ČVUT představen na McGill University v Montrealu Fakulta architektury McGill University v Montrealu uspořádala ve čtvrtek 26.ledna v rámci série „Lunch Lectures“ prezentaci urbanistického a architektonického vývoje campusu ČVUT v Praze – Dejvicích a právě dokončované stavby výzkumného centra informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC a nového sídla rektorátu při ulici Jugoslávských partyzánů, k níž byli pozváni architekt Petr Franta a profesor FA ČVUT Vladimír Šlapeta. V první části pořadu Šlapeta vysvětlil stručně celé dějiny ČVUT od jejího založení v roce 1707 /včetně německé techniky 1869-1945/ a poté ilustroval urbanistický a stavební vývoj dejvického kampusu počínaje stavbami Antonína Engela a jeho vrstevníků, přes poválečné rozšíření komplexu strojní a elektrotechnické fakulty podle projektu Františka Čermáka a Gustava Paula a následně na přelomu šedesátých a sedmdesátých let budovu stavební fakulty opět od dvojice Čermák-Paul ve spolupráci s mladšími spolupracovníky Jaroslavem Paroubkem a Janem Čejkou až po poslední intervence po sametové revoluci s budovami Národní technické knihovny /ateliér Projektil/ a konečně Fakulty architektury podle návrhu Aleny Šrámkové. Ve svém projevu přednášející také připomněl i významné absolventy ČVUT, např. nositele Nobelovy ceny Vlado Preloga, dále Simona Wiesenthala, který svou Alma mater navštívil znovu v roce 1997 nebo architekta Karla Hubáčka. V druhé části pořadu architekt Petr Franta představil svůj projekt přestavby a rozšíření bývalé menzy architektů Čermáka a Paula na výzkumné centrum CIIRT a nové sídlo rektorátu ČVUT. Franta vysvětlil provozní koncept budovy, který vycházel z potřeb nového výzkumného ústavu a také úřadu rektorátu, který je adekvátně vyjádřen v technicistním výrazu čelní fronty budovy s dynamickým vertikálním hmotovým akcentem. Pozornost posluchačů přednášky zvláště zaujalo technické pláště budovy, splňující nejnáročnější požadavky akustické, klimatické a trvalé udržitelnosti. Po jeho výkladu následovala rozsáhlá diskuze, jíž se zúčastnili studenti i profesoři McGill University. Téhož dne večer následovala přednáška prof.Vladimíra Šlapety o českém funkcionalismu, původně určená pouze pro posluchače doktorských studií všech tří hlavních montrealských univerzit – McGill, Concordia a Université de Montréal , avšak vzhledem k pozitivnímu ohlasu polední prezentace campusu , přišlo početnější publikum , než se původně očekávalo. Také po této přednášce následovala živá diskuze, kterou řídil profesor McGill University Howard Davies. Dotazy se týkaly zvláště změn , které nastaly v organizaci architektonické práce a úlohy architekta ve společnosti po politickém převratu v Únoru 1948 a potom znovu po sametové revoluci 1989. Této diskuze se aktivně zúčastnil i architekt Petr Franta a také přítomní profesoři všech tří zmíněných montrealských univerzit, ale i další představitelé kanadské architektonické komunity . Oba hosté – architekt Petr Franta a profesor Vladimír Šlapeta byli také během svého pobytu v Montrealu přijati honorárním konzulem České republiky JUDr.Hynkem Žikovským. Prezentace naší architektury na jedné z nejprestižnějších kanadských univerzit byla tak příspěvkem k propagaci ČVUT na americkém kontinentě v roce 310. výročí od jejího založení.

ODKAZY

Článek v Pražské technice

McGill School of Architecture